Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Samenvatting van een werkstuk
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
結論として、・・・・
Εν περιλήψει,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
まとめると、・・・・
Εν ολίγοις,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
全体に目を向けると、・・・・
Εν συντομία,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
全般的に見て、・・・・
Σε γενικές γραμμές,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Heldere conclusie met solide argumenten
前述の議論は・・・・を証明している。
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Heldere conclusie met solide argumenten
・・・・ということが見て取れる。
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
あらゆる点から見て、・・・・
Συνοπτικά...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
したがって、・・・・という事実がある。
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Heldere conclusie
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk