Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Samenvatting van een werkstuk
前述の議論は・・・・するためのものだった。
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
結論として、・・・・
Pour résumer...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
まとめると、・・・・
En résumé...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
全体に目を向けると、・・・・
Globalement...
Algemene beoordeling van een werkstuk
全般的に見て、・・・・
Dans l'ensemble...
Algemene beoordeling van een werkstuk
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...nous amène à la conclusion que...
Heldere conclusie met solide argumenten
前述の議論は・・・・を証明している。
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Heldere conclusie met solide argumenten
・・・・ということが見て取れる。
On peut alors voir que...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Tout cela indique que...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
あらゆる点から見て、・・・・
En définitive...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
したがって、・・・・という事実がある。
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Heldere conclusie
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk