Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Samenvatting van een werkstuk
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
結論として、・・・・
Yhteenvetona...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
まとめると、・・・・
Yhteenvetona...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
全体に目を向けると、・・・・
Kaiken kaikkiaan
Algemene beoordeling van een werkstuk
全般的に見て、・・・・
Yleisesti ottaen
Algemene beoordeling van een werkstuk
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Heldere conclusie met solide argumenten
前述の議論は・・・・を証明している。
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Heldere conclusie met solide argumenten
・・・・ということが見て取れる。
Näemme siis, että...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
あらゆる点から見て、・・・・
Kaiken kaikkiaan
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
したがって、・・・・という事実がある。
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Heldere conclusie
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk