Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Samenvatting van een werkstuk
前述の議論は・・・・するためのものだった。
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypotesen blev testet med data dækning...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
結論として、・・・・
Til at opsummere...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
まとめると、・・・・
Summarisk,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
全体に目を向けると、・・・・
Alt i alt...
Algemene beoordeling van een werkstuk
全般的に見て、・・・・
I det store og hele...
Algemene beoordeling van een werkstuk
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...fører os til den konklusion at...
Heldere conclusie met solide argumenten
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Heldere conclusie met solide argumenten
・・・・ということが見て取れる。
Vi kan derefter se at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Alt dette peger på det faktum at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
あらゆる点から見て、・・・・
Ligevægtigt...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
したがって、・・・・という事実がある。
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Heldere conclusie
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk