Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
我们以说明...开始这篇论文
Samenvatting van een werkstuk
前述の議論は・・・・するためのものだった。
前面的讨论旨在...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
假设被...方面的数据验证
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
結論として、・・・・
总结来说,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
まとめると、・・・・
归纳一下,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
全体に目を向けると、・・・・
总之,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
全般的に見て、・・・・
总体而言,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...让我们得出...的结论
Heldere conclusie met solide argumenten
前述の議論は・・・・を証明している。
上述论据证实...
Heldere conclusie met solide argumenten
・・・・ということが見て取れる。
我们可以看出...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
これらの全てが・・・・という事実を示している。
所有这些都指向...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
了解...可以帮助揭示...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
あらゆる点から見て、・・・・
权衡一下,...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
したがって、・・・・という事実がある。
因此,我们的论点是有一些因素...
Heldere conclusie
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk