Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Samenvatting van een werkstuk
前述の議論は・・・・するためのものだった。
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
結論として、・・・・
لتلخيص ما سبق...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
まとめると、・・・・
إجمالاً، ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
全体に目を向けると、・・・・
إجمالا...
Algemene beoordeling van een werkstuk
全般的に見て、・・・・
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Algemene beoordeling van een werkstuk
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Heldere conclusie met solide argumenten
前述の議論は・・・・を証明している。
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Heldere conclusie met solide argumenten
・・・・ということが見て取れる。
نستطيع أن نرى أنّ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
これらの全てが・・・・という事実を示している。
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
あらゆる点から見て、・・・・
في نهاية الأمر...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
したがって、・・・・という事実がある。
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Heldere conclusie
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk