Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Samenvatting van een werkstuk
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Riassumendo...
Samengevat ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Concludendo...
Samenvattend ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Complessivamente...
Al met al ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
In generale...
Over het geheel ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
.... ci porta a concludere che...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Siamo dunque portati a credere che...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Alles wijst erop dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Tirando le somme...
Over het geheel genomen ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Heldere conclusie
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk