Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Samenvatting van een werkstuk
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Riassumendo...
Összefoglalva, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Concludendo...
Összefoglalva ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Complessivamente...
Összességében ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
In generale...
Egészében véve ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
.... ci porta a concludere che...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Siamo dunque portati a credere che...
Láthatjuk, hogy ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Tirando le somme...
Összevetve...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Heldere conclusie
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk