Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Samenvatting van een werkstuk
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Riassumendo...
Yhteenvetona...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Concludendo...
Yhteenvetona...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Complessivamente...
Kaiken kaikkiaan
Algemene beoordeling van een werkstuk
In generale...
Yleisesti ottaen
Algemene beoordeling van een werkstuk
.... ci porta a concludere che...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Heldere conclusie met solide argumenten
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Heldere conclusie met solide argumenten
Siamo dunque portati a credere che...
Näemme siis, että...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Tirando le somme...
Kaiken kaikkiaan
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Heldere conclusie
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk