Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Мы начали доклад с того, что...
Samenvatting van een werkstuk
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Гипотезы были проверены на практике путем...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Összefoglalva, ...
Подводя итог...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Összefoglalva ...
Подводя итог...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Összességében ...
В целом...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Egészében véve ...
В общем...
Algemene beoordeling van een werkstuk
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Heldere conclusie met solide argumenten
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Heldere conclusie met solide argumenten
Láthatjuk, hogy ...
Таким образом мы видим, что...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Все это указывает на то, что...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
A .... megértése segíthet felfedni ....
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Összevetve...
В балансе...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Heldere conclusie
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk