Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Este trabalho começou apontando...
Samenvatting van een werkstuk
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
A prévia discussão buscou...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Összefoglalva, ...
Resumindo, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Összefoglalva ...
Em suma, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Összességében ...
Em síntese, ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Egészében véve ...
De modo geral, ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...nos leva à conclusão de que...
Heldere conclusie met solide argumenten
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Láthatjuk, hogy ...
Pode-se ver então que...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
A .... megértése segíthet felfedni ....
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Összevetve...
Recapitulando, ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Heldere conclusie
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk