Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Samenvatting van een werkstuk
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Összefoglalva, ...
結論として、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Összefoglalva ...
まとめると、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Összességében ...
全体に目を向けると、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
Egészében véve ...
全般的に見て、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Heldere conclusie met solide argumenten
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Heldere conclusie met solide argumenten
Láthatjuk, hogy ...
・・・・ということが見て取れる。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
A .... megértése segíthet felfedni ....
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Összevetve...
あらゆる点から見て、・・・・
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
したがって、・・・・という事実がある。
Heldere conclusie
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk