Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Samenvatting van een werkstuk
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Összefoglalva, ...
Pour résumer...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Összefoglalva ...
En résumé...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Összességében ...
Globalement...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Egészében véve ...
Dans l'ensemble...
Algemene beoordeling van een werkstuk
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...nous amène à la conclusion que...
Heldere conclusie met solide argumenten
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Heldere conclusie met solide argumenten
Láthatjuk, hogy ...
On peut alors voir que...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Tout cela indique que...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
A .... megértése segíthet felfedni ....
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Összevetve...
En définitive...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Heldere conclusie
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk