Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
We opened this paper by noting…
Samenvatting van een werkstuk
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
The foregoing discussion has attempted to…
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
The hypotheses were tested with data covering…
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Összefoglalva, ...
To sum up…
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Összefoglalva ...
In summary, …
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Összességében ...
All in all…
Algemene beoordeling van een werkstuk
Egészében véve ...
By and large…
Algemene beoordeling van een werkstuk
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
…leads us to the conclusion that…
Heldere conclusie met solide argumenten
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
The arguments given above prove that…
Heldere conclusie met solide argumenten
Láthatjuk, hogy ...
We can see then, that…
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
All of this points to the fact that…
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
A .... megértése segíthet felfedni ....
Understanding...can help reveal…
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Összevetve...
On balance…
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Heldere conclusie
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk