Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
我们以说明...开始这篇论文
Samenvatting van een werkstuk
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
前面的讨论旨在...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
假设被...方面的数据验证
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Összefoglalva, ...
总结来说,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Összefoglalva ...
归纳一下,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Összességében ...
总之,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Egészében véve ...
总体而言,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...让我们得出...的结论
Heldere conclusie met solide argumenten
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
上述论据证实...
Heldere conclusie met solide argumenten
Láthatjuk, hogy ...
我们可以看出...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
所有这些都指向...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
A .... megértése segíthet felfedni ....
了解...可以帮助揭示...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Összevetve...
权衡一下,...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Heldere conclusie
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk