Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Samenvatting van een werkstuk
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
संक्षेप में...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Về tổng thể...
Algemene beoordeling van een werkstuk
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Nhìn chung...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
हम यह देख सकते हैं कि...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
... có thể giúp chứng tỏ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
... के अनुसार
Nhìn nhận một cách khách quan...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Heldere conclusie
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk