Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Samenvatting van een werkstuk
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Εν περιλήψει,...
Özetlemek gerekirse ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Εν ολίγοις,...
Kısacası ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Εν συντομία,...
Sonuç olarak ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Σε γενικές γραμμές,...
Genel olarak ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... bizi ... sonucuna götürür.
Heldere conclusie met solide argumenten
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Συνοπτικά...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Heldere conclusie
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk