Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Samenvatting van een werkstuk
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Εν περιλήψει,...
Összefoglalva, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Εν ολίγοις,...
Összefoglalva ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Εν συντομία,...
Összességében ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Σε γενικές γραμμές,...
Egészében véve ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Láthatjuk, hogy ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Συνοπτικά...
Összevetve...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Heldere conclusie
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk