Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Samenvatting van een werkstuk
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Pour résumer...
結論として、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
En résumé...
まとめると、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Globalement...
全体に目を向けると、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
Dans l'ensemble...
全般的に見て、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
...nous amène à la conclusion que...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Heldere conclusie met solide argumenten
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
前述の議論は・・・・を証明している。
Heldere conclusie met solide argumenten
On peut alors voir que...
・・・・ということが見て取れる。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tout cela indique que...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Comprendre...peut aider à dévoiler...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
En définitive...
あらゆる点から見て、・・・・
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
したがって、・・・・という事実がある。
Heldere conclusie
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk