Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Samenvatting van een werkstuk
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Pour résumer...
لتلخيص ما سبق...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
En résumé...
إجمالاً، ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Globalement...
إجمالا...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Dans l'ensemble...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...nous amène à la conclusion que...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Heldere conclusie met solide argumenten
On peut alors voir que...
نستطيع أن نرى أنّ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tout cela indique que...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Comprendre...peut aider à dévoiler...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
En définitive...
في نهاية الأمر...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Heldere conclusie
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk