Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Samenvatting van een werkstuk
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Yhteenvetona...
Özetlemek gerekirse ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Yhteenvetona...
Kısacası ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Kaiken kaikkiaan
Sonuç olarak ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Yleisesti ottaen
Genel olarak ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... bizi ... sonucuna götürür.
Heldere conclusie met solide argumenten
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Näemme siis, että...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Kaiken kaikkiaan
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Heldere conclusie
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk