Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Samenvatting van een werkstuk
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Yhteenvetona...
Samengevat ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Yhteenvetona...
Samenvattend ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Kaiken kaikkiaan
Al met al ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Yleisesti ottaen
Over het geheel ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Näemme siis, että...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Alles wijst erop dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Kaiken kaikkiaan
Over het geheel genomen ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Heldere conclusie
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk