Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
We opened this paper by noting…
Samenvatting van een werkstuk
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
The foregoing discussion has attempted to…
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
The hypotheses were tested with data covering…
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Yhteenvetona...
To sum up…
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Yhteenvetona...
In summary, …
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Kaiken kaikkiaan
All in all…
Algemene beoordeling van een werkstuk
Yleisesti ottaen
By and large…
Algemene beoordeling van een werkstuk
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
…leads us to the conclusion that…
Heldere conclusie met solide argumenten
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
The arguments given above prove that…
Heldere conclusie met solide argumenten
Näemme siis, että...
We can see then, that…
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
All of this points to the fact that…
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Understanding...can help reveal…
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Kaiken kaikkiaan
On balance…
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Heldere conclusie
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk