Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Ni komencis ĉi paperon kun...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Samenvatting van een werkstuk
La antaŭa diskuto provis...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Por resumi…
Însumând totul...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
En resumo,...
Rezumând,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Entute...
Per ansamblu...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Ĝenerale...
În mare...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...ne duce la concluzia că...
Heldere conclusie met solide argumenten
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Heldere conclusie met solide argumenten
Ni povas vidi, ke...
Putem observa prin urmare că...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Entute...
Pentru a restabili echilibrul...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Heldere conclusie
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk