Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Ni komencis ĉi paperon kun...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Samenvatting van een werkstuk
La antaŭa diskuto provis...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Por resumi…
Podsumowując, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
En resumo,...
W podsumowaniu, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Entute...
W sumie...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Ĝenerale...
Ogólnie...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...prowadzi do wniosku, że...
Heldere conclusie met solide argumenten
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Heldere conclusie met solide argumenten
Ni povas vidi, ke...
Widzimy więc, że...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Entute...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Heldere conclusie
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk