Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Ni komencis ĉi paperon kun...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Samenvatting van een werkstuk
La antaŭa diskuto provis...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Por resumi…
結論として、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
En resumo,...
まとめると、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Entute...
全体に目を向けると、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
Ĝenerale...
全般的に見て、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
...kondukas nin al la konkludo, ke...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Heldere conclusie met solide argumenten
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
前述の議論は・・・・を証明している。
Heldere conclusie met solide argumenten
Ni povas vidi, ke...
・・・・ということが見て取れる。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Entute...
あらゆる点から見て、・・・・
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
したがって、・・・・という事実がある。
Heldere conclusie
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk