Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We opened this paper by noting…
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Samenvatting van een werkstuk
The foregoing discussion has attempted to…
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
The hypotheses were tested with data covering…
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
To sum up…
結論として、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
In summary, …
まとめると、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
All in all…
全体に目を向けると、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
By and large…
全般的に見て、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
…leads us to the conclusion that…
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Heldere conclusie met solide argumenten
The arguments given above prove that…
前述の議論は・・・・を証明している。
Heldere conclusie met solide argumenten
We can see then, that…
・・・・ということが見て取れる。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
All of this points to the fact that…
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Understanding...can help reveal…
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
On balance…
あらゆる点から見て、・・・・
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
したがって、・・・・という事実がある。
Heldere conclusie
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Our study serves as a window to an understanding of the process…
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk