Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We opened this paper by noting…
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Samenvatting van een werkstuk
The foregoing discussion has attempted to…
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
The hypotheses were tested with data covering…
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
To sum up…
Összefoglalva, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
In summary, …
Összefoglalva ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
All in all…
Összességében ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
By and large…
Egészében véve ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
…leads us to the conclusion that…
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Heldere conclusie met solide argumenten
The arguments given above prove that…
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Heldere conclusie met solide argumenten
We can see then, that…
Láthatjuk, hogy ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
All of this points to the fact that…
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Understanding...can help reveal…
A .... megértése segíthet felfedni ....
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
On balance…
Összevetve...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Heldere conclusie
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Our study serves as a window to an understanding of the process…
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk