Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We opened this paper by noting…
Ni komencis ĉi paperon kun...
Samenvatting van een werkstuk
The foregoing discussion has attempted to…
La antaŭa diskuto provis...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
The hypotheses were tested with data covering…
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
To sum up…
Por resumi…
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
In summary, …
En resumo,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
All in all…
Entute...
Algemene beoordeling van een werkstuk
By and large…
Ĝenerale...
Algemene beoordeling van een werkstuk
…leads us to the conclusion that…
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Heldere conclusie met solide argumenten
The arguments given above prove that…
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Heldere conclusie met solide argumenten
We can see then, that…
Ni povas vidi, ke...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
All of this points to the fact that…
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Understanding...can help reveal…
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
On balance…
Entute...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Heldere conclusie
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk