Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We opened this paper by noting…
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Samenvatting van een werkstuk
The foregoing discussion has attempted to…
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
The hypotheses were tested with data covering…
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
To sum up…
لتلخيص ما سبق...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
In summary, …
إجمالاً، ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
All in all…
إجمالا...
Algemene beoordeling van een werkstuk
By and large…
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Algemene beoordeling van een werkstuk
…leads us to the conclusion that…
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Heldere conclusie met solide argumenten
The arguments given above prove that…
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Heldere conclusie met solide argumenten
We can see then, that…
نستطيع أن نرى أنّ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
All of this points to the fact that…
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Understanding...can help reveal…
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
On balance…
في نهاية الأمر...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Heldere conclusie
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Our study serves as a window to an understanding of the process…
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk