Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Samenvatting van een werkstuk
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hypoteserna testades med data från ...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Til at opsummere...
Sammanfattningsvis ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Summarisk,...
För att sammanfatta ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Alt i alt...
Till slut...
Algemene beoordeling van een werkstuk
I det store og hele...
I stort sett/På det stora hela ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...fører os til den konklusion at...
... leder oss till slutsatsen att ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Argumenten ovan visar att ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan derefter se at...
Vi kan då se att ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alt dette peger på det faktum at...
Allt detta pekar på att ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Ligevægtigt...
På det hela taget ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Heldere conclusie
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk