Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Samenvatting van een werkstuk
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Til at opsummere...
Özetlemek gerekirse ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Summarisk,...
Kısacası ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Alt i alt...
Sonuç olarak ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
I det store og hele...
Genel olarak ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...fører os til den konklusion at...
... bizi ... sonucuna götürür.
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan derefter se at...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alt dette peger på det faktum at...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Ligevægtigt...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Heldere conclusie
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk