Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Samenvatting van een werkstuk
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypotesen blev testet med data dækning...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Til at opsummere...
結論として、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Summarisk,...
まとめると、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Alt i alt...
全体に目を向けると、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
I det store og hele...
全般的に見て、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
...fører os til den konklusion at...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
前述の議論は・・・・を証明している。
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan derefter se at...
・・・・ということが見て取れる。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alt dette peger på det faktum at...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Ligevægtigt...
あらゆる点から見て、・・・・
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
したがって、・・・・という事実がある。
Heldere conclusie
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk