Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Samenvatting van een werkstuk
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypotesen blev testet med data dækning...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Til at opsummere...
Εν περιλήψει,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Summarisk,...
Εν ολίγοις,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Alt i alt...
Εν συντομία,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
I det store og hele...
Σε γενικές γραμμές,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...fører os til den konklusion at...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan derefter se at...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alt dette peger på det faktum at...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Ligevægtigt...
Συνοπτικά...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Heldere conclusie
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk