Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

我们以说明...开始这篇论文
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Samenvatting van een werkstuk
前面的讨论旨在...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
假设被...方面的数据验证
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
总结来说,...
Özetlemek gerekirse ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
归纳一下,...
Kısacası ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
总之,...
Sonuç olarak ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
总体而言,...
Genel olarak ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...让我们得出...的结论
... bizi ... sonucuna götürür.
Heldere conclusie met solide argumenten
上述论据证实...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Heldere conclusie met solide argumenten
我们可以看出...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
所有这些都指向...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
了解...可以帮助揭示...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
权衡一下,...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
因此,我们的论点是有一些因素...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Heldere conclusie
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk