Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

我们以说明...开始这篇论文
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Samenvatting van een werkstuk
前面的讨论旨在...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
假设被...方面的数据验证
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
总结来说,...
Samengevat ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
归纳一下,...
Samenvattend ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
总之,...
Al met al ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
总体而言,...
Over het geheel ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...让我们得出...的结论
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
上述论据证实...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
我们可以看出...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
所有这些都指向...
Alles wijst erop dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
了解...可以帮助揭示...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
权衡一下,...
Over het geheel genomen ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
因此,我们的论点是有一些因素...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Heldere conclusie
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk