Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

我们以说明...开始这篇论文
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Samenvatting van een werkstuk
前面的讨论旨在...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
假设被...方面的数据验证
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
总结来说,...
結論として、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
归纳一下,...
まとめると、・・・・
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
总之,...
全体に目を向けると、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
总体而言,...
全般的に見て、・・・・
Algemene beoordeling van een werkstuk
...让我们得出...的结论
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Heldere conclusie met solide argumenten
上述论据证实...
前述の議論は・・・・を証明している。
Heldere conclusie met solide argumenten
我们可以看出...
・・・・ということが見て取れる。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
所有这些都指向...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
了解...可以帮助揭示...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
权衡一下,...
あらゆる点から見て、・・・・
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
因此,我们的论点是有一些因素...
したがって、・・・・という事実がある。
Heldere conclusie
显然,我们提出的部分主张并不独特...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk