Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

我们以说明...开始这篇论文
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Samenvatting van een werkstuk
前面的讨论旨在...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
假设被...方面的数据验证
Hypotesen blev testet med data dækning...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
总结来说,...
Til at opsummere...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
归纳一下,...
Summarisk,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
总之,...
Alt i alt...
Algemene beoordeling van een werkstuk
总体而言,...
I det store og hele...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...让我们得出...的结论
...fører os til den konklusion at...
Heldere conclusie met solide argumenten
上述论据证实...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Heldere conclusie met solide argumenten
我们可以看出...
Vi kan derefter se at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
所有这些都指向...
Alt dette peger på det faktum at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
了解...可以帮助揭示...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
权衡一下,...
Ligevægtigt...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
因此,我们的论点是有一些因素...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Heldere conclusie
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk