Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Samenvatting van een werkstuk
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
لتلخيص ما سبق...
Abych to shrnul(a),...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
إجمالاً، ...
Souhrnně lze říci,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
إجمالا...
Celkem vzato...
Algemene beoordeling van een werkstuk
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Celkem vzato...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... nás vede k závěru, že...
Heldere conclusie met solide argumenten
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Heldere conclusie met solide argumenten
نستطيع أن نرى أنّ...
Vidíme tedy, že...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
في نهاية الأمر...
Zároveň...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Heldere conclusie
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk