Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Samenvatting van een werkstuk
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
لتلخيص ما سبق...
Samengevat ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
إجمالاً، ...
Samenvattend ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
إجمالا...
Al met al ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Over het geheel ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
نستطيع أن نرى أنّ...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Alles wijst erop dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
في نهاية الأمر...
Over het geheel genomen ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Heldere conclusie
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk