Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Samenvatting van een werkstuk
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
لتلخيص ما سبق...
Pour résumer...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
إجمالاً، ...
En résumé...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
إجمالا...
Globalement...
Algemene beoordeling van een werkstuk
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Dans l'ensemble...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...nous amène à la conclusion que...
Heldere conclusie met solide argumenten
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Heldere conclusie met solide argumenten
نستطيع أن نرى أنّ...
On peut alors voir que...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Tout cela indique que...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
في نهاية الأمر...
En définitive...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Heldere conclusie
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk