Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendix
ek
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ung. (ungefär)
tahmini/ yaklaşık
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Bibliyografi/ Kaynakça
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
aşağı yukarı/ takribi
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitel)
Bölüm/ ünite
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Kolumn
kol. (kolon)/ sütun
Verticaal deel van een tabel
Doktorsavhandling
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
red. (redigerad av)
tarafından düzeltildi
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
t.ex. (till exempel)
ör./örn. (örneğin)
Noemen van een voorbeeld
särskilt
özellikle
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Opsomming van een eindeloze lijst
figur
fig. (figür)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.v.s. (det vill säga)
yani
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
kapsar/ dahil
Toevoeging van iets aan een lijst
obs (observera)
d.e. (dikkat edilecek)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sida)
s. (sayfa)
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sidor)
sayfalar
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
förord
önsöz/ giriş
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicerad av
yay. (yayımlandı)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (reviderad av)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
omtryck/nytryck
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
övers. (översättning)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volym)
böl. (bölüm)
Beschrijving van een bepaalde jaargang