Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendix
- (příloha)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ung. (ungefär)
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
lit. (literatura)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
cca (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitel)
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Kolumn
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
Doktorsavhandling
dis. (disertace, disertační práce)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
red. (redigerad av)
edit. (editována kým)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
t.ex. (till exempel)
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
särskilt
zejm. (zejména)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Opsomming van een eindeloze lijst
figur
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.v.s. (det vill säga)
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
vč. (včetně)
Toevoeging van iets aan een lijst
obs (observera)
Pozn. (poznámka)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sida)
str. (strana)
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sidor)
str. (strany)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
förord
- (předmluva)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicerad av
publ. (publikováno kým)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (reviderad av)
rev. (revidováno kým)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
omtryck/nytryck
dot. (dotisk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
övers. (översättning)
přel. (přeloženo kým)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volym)
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang