Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendix
(ภาคผนวก)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ung. (ungefär)
ประมาณ
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
บรรณานุกรม
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
ประมาณ
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitel)
บท
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Kolumn
คอลัมน์
Verticaal deel van een tabel
Doktorsavhandling
ปริญญานิพนธ์
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
red. (redigerad av)
แก้ไขโดย
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
t.ex. (till exempel)
ตัวอย่างเช่น
Noemen van een voorbeeld
särskilt
โดยเฉพาะ
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Opsomming van een eindeloze lijst
figur
ตัวเลข
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.v.s. (det vill säga)
กล่าวคือ
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Toevoeging van iets aan een lijst
obs (observera)
หมายเหตุ
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sida)
หน้า
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sidor)
หน้า
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
förord
คำนำ
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicerad av
ตีพิมพ์โดย
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (reviderad av)
ทบทวนโดย
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
omtryck/nytryck
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
övers. (översättning)
แปลโดย
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volym)
ระดับ
Beschrijving van een bepaalde jaargang