Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendix
ap. (apéndice)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ung. (ungefär)
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibl. (bibliografía)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
circ. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitel)
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Kolumn
col. (columna)
Verticaal deel van een tabel
Doktorsavhandling
disertación
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
red. (redigerad av)
editado por
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
t.ex. (till exempel)
p. ej. (por ejemplo)
Noemen van een voorbeeld
särskilt
especialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
etc. (etcétera)
Opsomming van een eindeloze lijst
figur
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.v.s. (det vill säga)
es decir,...
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
incl.
Toevoeging van iets aan een lijst
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sida)
p. (página)
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sidor)
pp. (páginas)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
förord
Prefacio
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicerad av
publicado por
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (reviderad av)
revisado por
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
omtryck/nytryck
reedición / nueva edición / reimpresión
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
övers. (översättning)
traducido por
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volym)
t.
Beschrijving van een bepaalde jaargang