Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendix
прил. (приложения)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ung. (ungefär)
прибл. (приблизительно)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
библ. (библиография)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
ca. (circa -ровно)
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitel)
гл. (глава)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Kolumn
кол. (колонка)
Verticaal deel van een tabel
Doktorsavhandling
дисс. (дисертация)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
red. (redigerad av)
ред. (редактор ...)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
t.ex. (till exempel)
н/р (на пример)
Noemen van een voorbeeld
särskilt
особенно (особенно)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
Opsomming van een eindeloze lijst
figur
рис. (рисунок)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.v.s. (det vill säga)
т.е. (то есть)
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
вкл. (включая)
Toevoeging van iets aan een lijst
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sida)
стр. (страница)
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sidor)
стр-ы. (страницы)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
förord
прол. (пролог)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicerad av
изд. (издательство)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (reviderad av)
ред. (просмотрено...)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
omtryck/nytryck
обр. (в обработке...)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
övers. (översättning)
trans. (перевод ...)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volym)
vol. (volume - ценность)
Beschrijving van een bepaalde jaargang