Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendix
aneks
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ung. (ungefär)
ok. (około)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliografia
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
circa
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitel)
rozdz. (rozdział)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Kolumn
kolumna
Verticaal deel van een tabel
Doktorsavhandling
dysertacja
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
red. (redigerad av)
pod red. (pod redakcją)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
t.ex. (till exempel)
np. (na przykład)
Noemen van een voorbeeld
särskilt
szczególnie
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Opsomming van een eindeloze lijst
figur
rys. (rysunek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.v.s. (det vill säga)
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
wliczając
Toevoeging van iets aan een lijst
obs (observera)
nb. (notabene/nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sida)
str. (strona)
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sidor)
str. (strony)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
förord
wstęp/przedmowa
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicerad av
wyd. (wydawnictwo)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (reviderad av)
korekta
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
omtryck/nytryck
przedruk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
övers. (översättning)
tłum. (tłumaczenie)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volym)
t. (tom)
Beschrijving van een bepaalde jaargang