Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendix
bijl. (bijlage)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ung. (ungefär)
ong. (ongeveer)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibl. (bibliografie)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
ca. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitel)
hst. (hoofdstuk)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Kolumn
kolom
Verticaal deel van een tabel
Doktorsavhandling
dissertatie
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
red. (redigerad av)
bew. (bewerkt door)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
t.ex. (till exempel)
bijv. (bijvoorbeeld)
Noemen van een voorbeeld
särskilt
bijz. (bijzonder)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
enz. (enzovoort)
Opsomming van een eindeloze lijst
figur
afb. (afbeelding)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.v.s. (det vill säga)
d.w.z (dat wil zeggen)
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
incl. (inclusief)
Toevoeging van iets aan een lijst
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sida)
p. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sidor)
pp. (pagina´s)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
förord
voorwoord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicerad av
uitg. (uitgegeven door)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (reviderad av)
herz. (herzien)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
omtryck/nytryck
herdr. (herdruk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
övers. (översättning)
vertaald door
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volym)
jg. (jaargang)
Beschrijving van een bepaalde jaargang