Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendix
別表
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ung. (ungefär)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
参考文献一覧
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
およそ
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Kolumn
Verticaal deel van een tabel
Doktorsavhandling
学位論文
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
red. (redigerad av)
編さん
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
t.ex. (till exempel)
Noemen van een voorbeeld
särskilt
特に
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
etc.
Opsomming van een eindeloze lijst
figur
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.v.s. (det vill säga)
すなわち
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
含めて
Toevoeging van iets aan een lijst
obs (observera)
注意
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sida)
p.(ページ)
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sidor)
pp.(ページ 複数)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
förord
序論
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicerad av
(人物名)出版
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (reviderad av)
(人物名)編
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
omtryck/nytryck
再版
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
övers. (översättning)
(人物名)訳
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volym)
Beschrijving van een bepaalde jaargang