Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendix
परिशिष्ट
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ung. (ungefär)
लगभग
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
ग्रंथ सूची
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
लगभग
Schatting van een hoeveelheid
kap. (kapitel)
अध्याय
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Kolumn
स्तंभ
Verticaal deel van een tabel
Doktorsavhandling
व्याख्यान
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
red. (redigerad av)
संपादक
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
t.ex. (till exempel)
उदाहरण
Noemen van een voorbeeld
särskilt
विशेषतः
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
आदि.
Opsomming van een eindeloze lijst
figur
आकृ.
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
d.v.s. (det vill säga)
जो है कि...
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
सहित
Toevoeging van iets aan een lijst
obs (observera)
ख़ासकर
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sida)
अगला
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sidor)
अगला पन्ना
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
förord
प्रस्तावना
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
publicerad av
प्रकाशन
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (reviderad av)
पुनरीक्षित
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
omtryck/nytryck
पुनर्मुद्रण
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
övers. (översättning)
अनुवादक
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volym)
विभाग
Beschrijving van een bepaalde jaargang